Skip to main content

Freddie Mercury

Freddie Mercury’nin eşsiz enerjisini yansıtan tablolarımı oluştururken, doğa dostu bir süreci takip ediyorum. Kullanılan kumaşlar, atık kumaş fabrikasından özenle seçilen malzemelerdir. Bu geri dönüştürülmüş kumaşlar, doğanın korunması ve atık miktarının azaltılması açısından önemli bir adımdır.

Doğa dostu bir yaklaşımla, kumaşları minik parçalara ayırıyor ve bir araya getirerek benzersiz tablolar ortaya çıkarıyorum. Bu süreç, hem yaratıcılığımı hem de sürdürülebilir bir sanat pratiğini bir araya getiriyor. Tablolarım, atık malzemelerin sanat eserlerine dönüşümünü simgelerken, aynı zamanda çevre bilincini ve geri dönüşümün önemini vurguluyor.

Freddie Mercury’nin mirasıyla ilham alarak, bu eserlerimle sadece bir sanatçı olarak değil, doğa dostu bir sanatçı olarak da kendimi ifade ediyorum. Bu tablolar, hem benim tutkumu yansıtıyor hem de izleyicilerime sürdürülebilirliğin gücünü hatırlatıyor.

I create my Freddie Mercury-inspired artworks using denim fabric sourced from a waste fabric factory, emphasizing a nature-friendly process. The fabrics used in my creations are carefully selected remnants from the waste fabric factory. These recycled materials play a vital role in both preserving the environment and reducing waste.

Following an eco-conscious approach, I cut and piece together the fabrics, transforming them into unique artworks. This process combines my creativity with sustainable art practices. My artworks symbolize the transformation of waste materials into art pieces, while also highlighting the importance of environmental awareness and recycling.

Drawing inspiration from Freddie Mercury’s legacy, my artworks not only represent my passion but also showcase my commitment as an environmentally conscious artist. They serve as a reminder of the power of sustainability to both myself and viewers.