Skip to main content

Stormtrooper

Sürdürülebilirlik günümüzde giderek daha önemli hale gelen bir konu. Bu projemde de geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak çevreye katkı sağlamaya çalıştım. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmamız mümkün.

Sustainability is becoming an increasingly important issue nowadays. Through this project, I wanted to contribute to the environment by using recycled materials. We can create a more sustainable future by changing our consumption habits and using recyclable materials.