Skip to main content

Sailboat

İkinci el pazarından aldığım kumaşları farklı boyutlarda kesip birleştirerek tasarladım. Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak sürdürülebilir bir yaklaşım sergiledim ve ortaya gerçekten güzel bir sanat eseri çıktı.

Sürdürülebilirlik günümüzde giderek daha önemli hale gelen bir konu. Bu projemde de geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak çevreye katkı sağlamaya çalıştım. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmamız mümkün.

I designed it by cutting and combining various pieces of fabric I purchased from a second-hand market. I used recycled materials to promote sustainability and the result is a beautiful piece of art.

Sustainability is becoming an increasingly important issue nowadays. Through this project, I wanted to contribute to the environment by using recycled materials. We can create a more sustainable future by changing our consumption habits and using recyclable materials.