Skip to main content

Alone at Night

Tablolarım için geri dönüşüm malzemeleri kullanmaya devam ediyorum. Bu kez, bir @stromdenim fabrikasından aldığım atık kumaşları kullanarak eserler yarattım. Bu kumaşlar, fabrikada üretim sürecinden arta kalan parçalardı ve genellikle atık olarak değerlendirilirdi. Ancak ben bu malzemeleri değerlendirerek, onlara ikinci bir hayat verdim.

Geri dönüştürülen malzemeler kullanarak, sadece atıkları azaltmakla kalmıyorum, aynı zamanda sanatsal yaratıcılığıma da farklı bir boyut kazandırıyorum. Farklı renklerde ve dokularda kumaşları bir araya getirerek, benzersiz ve ilginç tablolar yaratıyorum. Her eserim, özel bir hikayeye sahip ve farklı bir karakter taşıyor.

Kullandığım atık kumaşlar, tekstil fabrikasında üretilirken oluşan atıkların bir parçasıdır. Bu nedenle, bu malzemeleri kullanarak yaptığım eserlerle, atıkların doğaya verdiği zararı azaltmaya ve çevrenin korunmasına katkı sağlamaya çalışıyorum.


I continue to use recycled materials for my artworks. This time, I created pieces using waste fabrics I obtained from a @stromdenim factory. These fabrics were leftover scraps from the production process and were usually discarded as waste. However, I gave them a second life by repurposing them.

By using recycled materials, I not only reduce waste but also add a different dimension to my artistic creativity. By combining fabrics of different colors and textures, I create unique and interesting pieces. Each of my works has a special story and carries a different character.

The waste fabrics I use are part of the waste generated during the production process in the textile factory. Therefore, by creating art pieces with these materials, I try to contribute to reducing the damage caused to the environment and protecting it.